Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Chopin Foundation of the United States - Floryda

Chopin Foundation of the United States - Floryda

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Regionalny pod-oddział Chopin Foundation of the United States - działającej na terenie Stanów Zjednoczonych organizacji non profit, której celem jest wspieranie utalentowanych młodych amerykańskich muzyków w ich walce o uznanie. Od chwili powstania w 1977 Fundacja tworzy dla młodych artystów okazje do występów, prowadzi programy wymiany, przyznaje specjalne stypendia i nagrody oraz daje szansę uczestniczenia w Amerykańskim Narodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina (National Chopin Piano Competition of the US), który odbywa się raz na pięć lat w Miami. Czterej najlepsi pianiści mogą potem wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Chopin Foundation stara się upowszechniać muzykę klasyczną wśród społeczeństwa przy pomocy darmowych koncertów publicznych, domowych imprez muzycznych oraz darmowych publikacji. Jej regionalne oddziały na południu Florydy, San Francisco i Seattle realizują misję Chopin Foundation.

Prezesem i założycielem jest p. Blanka A. Rosenstiel.

Dyrektorem wykonawczym jest p. Jadwiga Gewert.


 

By category: