Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

The Jagiellonian Library –  Department of Music Collections

The Jagiellonian Library –  Department of Music Collections

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Oddział Zbiorów Muzycznych, jeden z oddziałów Biblioteki Jagiellońskiej, powstał w 1958 roku. Gromadzi rękopisy i druki muzyczne (część zbiorów przechowywana jest w Oddziale Rękopisów i w Oddziale Starych Druków), nagrania i dokumenty życia muzycznego (częściowo włączone do zbiorów ogólnych Biblioteki). Posiada księgozbiór podręczny oraz ogólny. Muzykalia są również przechowywane w Oddziale Zbiorów Graficznych i w Oddziale Mikrografii. W Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane są kolekcje pochodzące z innych bibliotek: Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, Konserwatorium Krakowskiego oraz - niezwykle cenne, ważne dla historii muzyki europejskiej - Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wśród materiałów pochodzących z Berlina są starodruki i rękopisy muzyczne, m.in. autografy Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena. Zbiory są udostępniane przede wszystkim osobom prowadzącym badania naukowe, studentom muzykologii, również - innym zainteresowanym. Zbiory muzyczne dostępne są na miejscu; tylko w sytuacjach szczególnych mogą być wypożyczane instytucjom krajowym. Za pośrednictwem Pracowni Fototechnicznej w Bibliotece Jagiellońskiej można uzyskać kopie materiałów.


 

Manuscripts kept in the library:

Mazurka A-flat major op. 7 nr 4; Sketch
Mazurka E minor op. 17 nr 2; Sketch
Mazurka C-sharp minor op. 50 nr 3; Rejected public autograph
Scherzo E major op. 54; Stichvorlage autograph
Nocturne F minor op. 55 nr 1; Copy
Barkarola F-sharp major op. 60; Stichvorlage autograph
Waltz A-flat major [op. 69 nr 1]; Copy (August Franchomme)
Waltz B minor [op. 69 nr 2]; Copy
Variations D major on T. Moore's song [op. posth]; Incomplete autograph

By category: