Chopin's letters Chopin's letters

Ojcu w Dniu Imienin

Dnia 6 grudnia 1816

Sender: Fryderyk Chopin

Addressee: Chopin Mikołaj


Gdy świat Imienin uroczystość głosi
Twoich, mój Papo, wszak i mnie przynosi
Radość, z powodem uczuciów złożenia,
Byś żył szczęśliwie, nie znał przykrych ciosów,
Być zawsze sprzyjał Bóg pomyślnych losów,
Te Ci z pragnieniem ogłaszam życzenia.

F. Chopin.

Dnia 6 grudnia 1816

Sender Addressee