Chopin's letters Chopin's letters

Matce w Dniu Imienin

Dnia 16 czerwca 1817 r.

Sender: Fryderyk Chopin

Addressee: Chopin Justyna


Imienin Twoich, Mamo, Ci winszuję!
Niech ziszczą nieba, co w mym sercu czuję:
Obyś zawsze zdrową wraz szczęśliwą była,
Jak najdłuższe życie pomyślnie spędziła.

F. Chopin.

Dnia 16 czerwca 1817 r.

Sender Addressee