Chopin's letters Chopin's letters

Ojcu w Dniu Imienin

Dnia 6 grudnia 1817 r.

Sender: Fryderyk Chopin

Addressee: Chopin Mikołaj


Jak wielką radość w sercu moim czuję!
Gdy tak przyjemny, drogi i wspaniały
Dzień się zaczyna, którego winszuję
Życząc, by w szczęściu lata długie trwały,
W zdrowiu, czerstwości, pomyślnie, spokojnie:
Niech niebios dary spłyną na Cię hojnie!

F. Chopin.

Dnia 6 grudnia 1817 r.

Sender Addressee