Chopin's letters Chopin's letters

Ojcu w Dniu Imienin

Dnia 6 grudnia 1818 r.

Sender: Fryderyk Chopin

Addressee: Chopin Mikołaj


Kochany Papo!

Lubo by mi łatwiej było wynurzyć uczucia moje, gdyby je muzycznymi tonami wyrazić można, gdy jednak i najlepszy koncert przywiązania mego ku Tobie, Kochany Papo, objąć nie potrafi, użyć muszę prostych wyrazów serca mego, aby Ci najczulej wdzięczności i przywiązania synowskiego hołd złożyć.

F. Chopin.

Dnia 6 grudnia 1818 r.

Sender Addressee