Chopin's letters Chopin's letters

Do Rodziny w Warszawie

19 Sierpnia 1824 roku.

Sender: Fryderyk Chopin (Szafarnia)

Addressee: Chopin Mikołaj (Paryż)


KURYER SZAFARSKI Dnia 19 Sierpnia 1824 roku. Wiadomości Krajowe Dnia 15 Sierpnia r. b. na Zgromadzeniu muzycznym w Szafarni, złożonym z kilkunastu osób i półosóbek, popisywał się JP. Pichoni grał koncert Kalkbrennera, który atoli nie tyle zrobił wrażenia, szczególniej na małych figurkach, ile Zydek grany przez tegoż Pana Pichona. Dnia 18 m. i r. b. JP. FF. M. I. Chopin wypił siedem filiżanek kawy żołędziowej. Spodziewać się trzeba, iż niedługo osiem wypije.

Sender Addressee