Chopin's letters Chopin's letters

Do Rodziny w Warszawie

Dnia 24 Sierpnia 1824 roku.

Sender: Fryderyk Chopin (Szafarnia)

Addressee: Chopin Mikołaj (Warszawa)


KURYER SZAFARSKI [Fragment] Dnia 24 Sierpnia 1824 roku. Wiadomości Zagraniczne Dnia 20 m. i r. b. w Obrowie było okrężne. Cała wieś, zgromadzona przed dworem, szczerze się weseliła, szczególniej po wódce, dziewki piskliwym semitoniczno-fałszywym głosem znaną piosnkę wyśpiewywały: Przede dworem kaczki w błocie: Nasza Pani w samym złocie. Przede dworem wisi sznurek: Nasz jegomość kieby nurek. Przede dworem wisi wąż: Nasza panna Maryanna pójdzie za mąż. Przede dworem leży czapa: Nasza pokojówka kieby gapa.

Sender Addressee