Chopin's letters Chopin's letters

Do Jana Białobłockiego w Sokołowie

[Warszawa], piątek, d. 8 lipca 1825 r.

Sender: Fryderyk Chopin (Warszawa)

Addressee: Białobłocki Jan (Sokołowo)


Kochany Jasiu! Dobrze, że się zdarzyła tak pomyślna okazja pisania do Ciebie. Primo, co Ci donoszę, jest, żeśmy wszyscy dość zdrowi; sekundo, że examen blisko, że już pod nosem (za pasem, dawniej Polacy mówili, że zaś ja pasa nie noszę, tylko nos duży, przeto masz jasną przyczynę, dla które[j] Ci piszę, że examen pod nosem). Nie spodziewaj się, żebym Ci wiele napisał, albowiem jestem bardzo zatrudniony, a Pan oddawca bileciku od Panny Konstancji dziś na wieczór dał się nam widzieć, a jutro rano odjeżdża. — Kressner z Panią Bianchi dają w poniedziałek koncert, ale nie na teatrze, lecz w sali u Elerta, w Hotelu Niemieckim. Jest to koncert a la Krogólski, za biletami prywatnymi; dał mi Kressner 12, alem dopiero 3 sprzedał, bo są po 6 zł. Przykro mi, że Ciebie nie ma, bo tak czasem to bardzo dobrze było z Wasanem Dobrodz. pogawędzić, pożartować, pośpiewać, popłakać, pośmiać się, pobić itd. Napiszę Ci w przyszłym liście trochę obszerniejszym, przez pocztę, kiedy się zobaczymy, bo u nas słychać, że egzamin jest 26-go tego miesiąca. Piszę już po ciemku. Jutro rano wstać muszę, dzisiaj długo siedzieć i siedzieć, siedzieć, jeszcze siedzieć, a jeszcze może całą noc siedzieć. Amice! Vale![1] a nie mam Ci nic powiedzieć, jak tylko to, żem jeszcze od Ciebie z Sochaczewa listu nie odebrał. Jeżeliś nie napisał, to Cię tęga bura w przyszłym czeka liście. Jeszcze Ci tu, na tej stronie, coś napisać muszę, a to to, żebyś pisał, czyś zdrowszy na nogę; a zarazem, czyś szczęśliwie zajechał. Ten list jest jak pole, w którym groch z kapustą pomieszany. Nie ma loiczności, że se kil mank de lożyk, me ke fer, ą se chat, kar ą na pa de tan, pur ekrir onetman. Si se kom sa, daruj mi, na pocztę Ci więcej i lepiej napiszę, teraz zaś ściskam Cię serdecznie. FF. Chopin. Żywny, Pani Dekert zdrowi, nie wiedzą, że do Ciebie piszę, boby się kłaniali. Moje uszanowanie Twemu Papie. 


 [1] Amice! vale! (łac.) — bądź zdrów, przyjacielu!
Sender Addressee