Chopin's letters Chopin's letters

Astolf de Custine do Fr. Chopina w Paryżu

Saint-Gratien, 18 czerwca [1837]

Sender: De Custine Astolf (Saint-Gratien)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Był Pan w Enghien i zapewniają mnie, że ma Pan tam powrócić: mam nadzieję, że nie uczyni mi Pan tej zniewagi, aby zamieszkać nie u mnie. Może Pan pić wody w Saint-Gratien tak dobrze jak w Enghien, a ja każę Pana odwozić codziennie rano do kąpieli; znajdują się one o kwadrans drogi ode mnie. Mam zresztą do opowiedzenia Panu wiele rzeczy o Londynie i myślę, że będą dla Pana przyjemne. Jesteśmy prawie sami, miałby Pan więc pełną swobodę. Zresztą wie Pan, jak miło mi zawsze zobaczyć Pana; Ignacy przyłącza się do mnie, aby skłonić Pana do przyjazdu, ja zaś ponawiam zapewnienie dyskrecji w każdym wypadku, gdyż pragnę przede wszystkim, aby się Pan czuł u mnie dobrze. Proszę przyjąć zapewnienia najserdeczniejszych uczuć. A. de Custine. Saint-Gratien, 18 czerwca [1837] Pisać do mnie trzeba na Paryż, rue Rochefoucauld nr 6; spodziewam się jednak, że Pan przyjedzie tu bez zawiadamiania.


Oryginał:
Vous avez été à Enghien et on m'assure que vous y reviendrez: j'espère que vous ne me ferez l'injure de prendre une chambre ailleurs que chez moi. Vous pouvez prendre les eaux de Saint-Gratien aussi bien que d'Enghien, et je vous ferais conduire aux bains tous les matins; ils sont à quart d'heure de chez moi. J'ai d'ailleurs mille chose à vous dire de Londres, qui, je crois, vous seront agréables. Nous sommes presque seuls et vous auriez pleine" liberté. Vous savez d'ailleurs le plaisir que j'ai toujours à vous voir; Ignace se joint à moi pour vous déterminer, et je vous renouvelle l'assurance d'une discrétion à toute épreuve, car je veux avant tout que vous vous trouviez bien chez moi. Recevez, Monsieur, l'assurance de mes bien sincères sentiments. A. de Custine. Saint-Gratien, ce 18 juin On m'écrit à Paris, rue de la Rochefoucauld, no 6, mais j'espère bien que vous m'arriverez ici sans écrire.
Sender Addressee