Chopin's letters Chopin's letters

Teresa Wodzińska do Fr. Chopina w Paryżu

[Służewo, 25 listopada 1837]

Sender: Wodzińska Teresa (Służewo)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Mój dobry Fryderyku! Już dawno nie zgłaszałam się do Ciebie, ale dlatego byłeś ciągłym przedmiotem troskliwości mojej. Jakże teraz zdrowie? Miałam list od Ludwiki, która lepsza co do tego punktu jak my: miała wiadomości. Jeżeli tak jest, cieszę się bardzo, ale proszę donieść nam rzetelnie, jak się masz. W nadziei Twego nieoszacowanego serca przesyłam list do Ant[osia] pod Twoim adresem; nie pisał, gdzie stać będzie, chciej mu to wręczyć, a sam przyjm zapewnienia najżyczliwszych uczuć, które do zgonu zachowam. T. Wodzińska.

Sender Addressee