Chopin's letters Chopin's letters

Maria Wodzińska do Fr. Chopina w  Paryżu

[Służewo, 1837]

Sender: Wodzińska Maria (Służewo)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Kilka słów tylko mogę napisać do Pana, by podziękować za piękną tekę, którą Pan mi przysłał. Nie będę się starała opisywać Panu, ile doznałam radości otrzymując ją, byłoby to daremne. Proszę przyjąć zapewnienie uczuć wdzięczności, które Panu winnam. Proszę wierzyć w przywiązanie, które żywi dla Pana cała nasza rodzina, w szczególności zaś najgorsza Jego uczennica i przyjaciółka lat dziecinnych. Adieu. Mama najczulej ściska Pana. Teresia co chwila wspomina swego C h o p e n a. Adieu, niech Pan o nas pamięta. Maria.


Oryginał:
Je ne puis vous écrire que quelques mots en vous remerciant pour le joli cahier que vous m'avez envoyé. Je ne tâcherai de vous dire, combien j'ai éprouvé de joie en le recevant, ce serait en vain. Recevez, je vous prie, l'assurance de tous les sentiments de reconnaissance que je vous dois. Croyez à l'attachement que vous a voué pour la vie toute notre famille et particulièrement votre plus mauvaise élève et amie d'enfance. Adieu, Maman vous embrasse bien tendrement. Teresia co moment wspomina swego Chope na. Adieu, gardez notre souvenir. Maria.
Sender Addressee