Chopin's letters Chopin's letters

Do Maurycego Schlesingera w Paryżu

Paryż, 10 sierpnia 1838

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)

Addressee: Schlesinger Maurice (Paryż)


Otrzymałem od p. Maurycego Schlesingera sumę czterystu franków na rachunek tysiąca pięciuset franków, za które sprzedałem mu prawo własności na Francję 4 Mazurków opus [33] oraz trzech Walców na fortepian z prawem własności na Francję i Niemcy. FF. Chopin. Paryż, 10 sierpnia 1838


Oryginał:
Reçu de M. Maurice Schlesinger la somme de quatre cent francs à compte de quinze cent francs, prix auquel je lui ai vendu la propriété de la France de 4 Mazurkas oeuvre [33] et trois Valses pour le Piano, propriété pour la France et l'Allemagne. F. F. Chopin. Paris, le 10 Août 1838
Sender Addressee