Chopin's letters Chopin's letters

Do Kamila Pleyela w Paryżu

Marsylia, 12 marca 1839

Sender: Fryderyk Chopin (Marsylia)

Addressee: Pleyel Camille (Paryż)


Przykro mi, że Fontana niepokoił Drogiego Pana mymi sprawami. — Zdawało mi się, że jestem upoważniony, by skierować go do Pana, ponieważ Pan zaproponował mi wydanie moich kompozycji. Piszę jeszcze dziś do niego, by więcej Pana tym nie trudził. Pisałem do Pana dwa listy z Majorki i ku memu ubolewaniu nie dostałem odpowiedzi. Dowiaduję się od Fontany, że Pan wciąż jeszcze choruje, martwi mnie to jeszcze bardziej niż Pańskie milczenie; co do mnie, to wówczas gdy do Pana pisałem, byłem niebezpiecznie chory; mogę to teraz powiedzieć, gdyż jest po wszystkim i jestem na drodze do wyzdrowienia. Pianino pozostało w Palmie. Sprzedałem je albo prawie sprzedałem za tysiąc dwieście franków, które zostaną Panu wypłacone w Paryżu przez PP. Canut et Mugnerot, bankierów w Palmie — lub przeze mnie, o ile ci Panowie przekażą mi tę sumę. Właśnie do nich pisałem, że jeśli są zdecydowani na kupno tego pianina, jak mi to prawie definitywnie zakomunikowali, mają zapłacić Panu wprost. Oczekuję ich odpowiedzi. W razie gdyby mi odesłali instrument, przyjmę go tu i każę go Panu przesłać. Mam zamiar wrócić do Paryża, gdy tam będzie pogoda. — Czekam na nią tutaj, gdzie klimat jest łagodny i gdzie powracam do zdrowia. Do widzenia zatem, Najdroższy. Szczerze oddany F. Chopin. Moje uszanowanie dla całego domu. Marsylia, 12 marca 1839 [Dopisek obcą ręką: „odpowiedziano 19 marca 1839".]


Oryginał:
Je suis fâché, Cher Ami, que Fontana ait été vous importuner de mes affaires. — Je m'étais cru autorisé à le charger de ce message auprès de Vous, parce que Vous m'aviez offert d'éditer ma musique. Je lui écris aujourd'hui même de ne pas vous fatiguer davantage à ce sujet. — Je Vous ai écrit deux lettres de M a y o r q u e et j'ai eu le chagrin de ne pas recevoir de réponse. — J'apprends par Fon-tana que Vous êtes encore souffrant, ce qui me chagrine encore plus que votre silence; quant à moi — à l'époque où je vous écrivais j'étais dangereusement malade; je puis Vous le dire maintenant que je suis hors d'affaire et tout à fait en convalescence. Le piano est resté à Palma. Je l'ai vendu ou à peu près vendu pour douze cents francs qui Vous seront soldés à Paris par Mrs Canut et Mugnerot, banquiers à Palma — ou par moi si c'est à moi que ces Messieurs font passer la somme. Je viens de leur écrire que, s'ils sont décidés à prendre ce piano, comme ils me l'annoncent à peu près définitivement, ils ayent à Vous rembourser directement. J'attends leur réponse. En cas où ils me renverraient l'instrument, je le recevrai ici et vous le ferai parvenir. — Je compte retourner à Paris quand le beau tems y sera. — Je l'attends ici où le climat est doux et où j'achève de me rétablir. Au revoir donc, Chérissime t. à V. Mes respects chez Vous. Marseille, 12 Mars 1839 F. Chopin. [Dopisek obcą ręką: „répondu 19 Mars 1839".]
Sender Addressee