Chopin's letters Chopin's letters

Do Ludwika Platera  w  Paryżu

[Paryż, 1 lub 2 maja 1840

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)

Addressee: Flater Ludwik (Paryż)


Pani Sand każe mi przesłać Panu stalę na pierwszą repre[zentację] jej dramatu. Przepraszam, że późno. Ilem widział na regestrze, sąsiadem Pańskim będzie Clot-bey. Fryc-bey.

Sender Addressee