Chopin's letters Chopin's letters

Hektor Berlioz do Fr. Chopina w Marsylii

[Paryż, na wiosnę 1839]

Sender: Berlioz Hector (Paryż)

Addressee: Fryderyk Chopin (Marsylia)


Mój drogi Chopinie. Jedni mówią, że Pan zdrów, drudzy, że nastąpiło pogorszenie, inni wreszcie, iż nie mają żadnych wiadomości o Panu; ażeby z tym skończyć, proszę łaskawie napisać kilka słów i donieść mi, jak się Pan miewa i kiedy do nas wróci. Tysiąc wyrazów przyjaźni H. Berlioz. P. S. Proszę mnie przypomnieć Pani Sand i złożyć u jej stóp wyrazy największego uwielbienia. Przeżyliśmy niedawno ciężką operę... Aubera.


Oryginał:
Mon Cher Chopin, les uns disent que vous allez bien, les autres que vous souffrez davantage, d'autres enfin qu'ils n'ont point de vos nouvelles; pour en finir soyez assez bon pour m'écrire quarte lignes et me dire comment vous vous trouvez et quand vous nous revenez. Mille amitiés H. Berlioz P. S. Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir de Mme Sand et mettez à ses pieds mes plus violentes admirations. Nous venons d'éprouver un rude opéra... d'Auber.
Sender Addressee