Chopin's letters Chopin's letters

Do Wielkiego Księcia Badeńskiego w Heidelbergu

[Paryż, 15 listopada 1839]

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)


[...] Byłoby rzeczywiście szkodą, gdyby kariera artysty rokującego tyle nadziei została zwichnięta na samym początku [...]


Oryginał:
[...] Il serait vraiment dommage que la carrière d'un artiste qui donne autant d'espérance fût entravée dès son début [...] F. Chopin.
Sender Addressee