Chopin's letters Chopin's letters

Do Maurycego Schlesingera w Paryżu

Paryż, 19 listopada 1839

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)

Addressee: Schlesinger Maurice (Paryż)


Ja, niżej podpisany, stwierdzam, że sprzedałem Panu Maurycemu Schlesingerowi na jego wyłączną własność na wszystkie kraje Etiudę mojej kompozycji, przeznaczoną do Metody metod pianistów pp. Moschelesa i Fétisa, i że otrzymałem od niego sumę dwustu franków. Fryderyk Chopin. Paryż, 19 listopada 1839


Oryginał:
Je soussigné reconnais avoir vendu à Monsieur Maurice Schlesin-ger, en toute propriété pour tous les pays, une Étude de ma composition destinée à la Méthode des Méthodes des Pianistes pour MM. Moscheles et Fétis et avoir reçu de lui la Somme de Deux cent francs. Frédéric Chopin. Paris, le 19 novembre 1839
Sender Addressee