Chopin's letters Chopin's letters

Do Firmy Breitkopf & Härtel w Lipsku

Paryż, 18 czerwca 1840 5, Rue Tronchet

Sender: Fryderyk Chopin (Rue Tronchet)


Szanowni Panowie. Ponieważ p. Paccini wydaje dnia 30 bm. jeden z mych Walców w swoim zbiorze Sto i jeden, czuję się w obowiązku przesłać Panom jedną odbitkę. Mam nadzieję, że wydanie nie napotka trudności — wobec tego, że cena jest przystosowana do naszych ostatnich układów. Proszę Panów o przyjęcie wyrazów mego wysokiego poważania Fr. Chopin.


Oryginał:
Messieurs, M. Paccini publiant le 30 du courant une Valse de moi dans Le cent-et-un je crois bien faire de vous en envoyer une éprevue. J'espère que ia publication ne souffrira pas de difficultés — le prix restant proportionné à nos derniers arrangements. Agréez, Messieurs, je vous prie, l'expression de ma considération distinguée. Fr. Chopin. Paris, 18 jun. 1840 5, Rue Tronchet
Sender Addressee