Chopin's letters Chopin's letters

Hektor Berlioz do Fr.Chopina w Paryżu

[Przed 26 lipca 1840]

Sender: Berlioz Hector


Właśnie widziałem się z Vidalem; chciałem był pomówić z Panem. Severini został uprzedzony, by poszedł jak najprędzej, ułożycie się z nim. H. Berlioz. [Przy tym załączony bilet wejścia] Niedziela, 26 lipca, o wpół do dwunastej Sala koncertowa przy ulicy Neuve-Vivienne Próba generalna Symfonii Wojennej * skomponowanej przez p. H. Berlioza na obchód żałobny 28 lipca. H. Berlioz Wstęp dla dwóch osób, * Marsz żałobny — Hymn pożegnalny — Apoteoza.


Oryginał:
Je viens de voir Vidal; j'aurais voulu vous parler. Severini est prévenu aller le plus tôt possible. Vous vous arrangerez avec lui. H. Berlioz. Dimanche 26 Juillet, à onze heures et demi. Salle des concerts de la Rue Neuve-Vivienne. Répétition générale de la Symphonie militaire * composée par Mr. H. Berlioz pour la Fête funèbre du 28 Juillet. H. Berlioz. Bon pour deux Personnes, * Marche funèbre — Hymne d'adieu — Apothéose.
Sender Addressee