Chopin's letters Chopin's letters

Henryk Heine do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, prawdopodobnie 19 kwietnia 1841]

Sender: Heine Heinrich (Paryż)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Mój drogi Chop! Proszę Pana o doręczenie mojej służącej biletów, lecz zamiast dwóch proszę o danie mi trzech. Później wyjaśnię tę prośbę. Mam nadzieję, że czuje się Pan dzisiaj dobrze. Oddany Henryk Heine. Poniedziałek


Oryginał:
Mon cher Chop! Je vous prie de remettre les billets à ma bonne, mais au lieu de deux billets je vous prie de me donner 'trois. Je vous expliquerai plus tard cette demande. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Tout à vous Henri Heine. Lundi
Sender Addressee