Chopin's letters Chopin's letters

Do Juliana Fontany w Paryżu

[Nohant, 29 lipca 1841]

Sender: Fryderyk Chopin (Nohant)

Addressee: Fontana Julian (Paryż)


Moje Kochanie. Kiedyś taki dobry, bądźże do końca. Idź do Rulażu[1], który jest Mrs Hamberg et Levistal, successeurs de Mr Corret fils ainé et C-nie: Rue de Marais St. Martin Nro 51 à Partis, i każ im zaraz posłać po fortepian do Pleyela, żeby nazajutrz mógł wyruszyć. Rulażowi każ, żeby to poszło par envoyé accéléré et non ordinaire[2]. Kosztuje to drożej, ale daleko prędzej idzie. Będzie kosztować podobno 5 fr. od centnara. Ja tutaj zapłacę, a Ty tylko każ sobie dać kwit, czyli recypisse, na którym Ci napiszą, ile waży i kiedy pójdzie, i kiedy się obowiązują, że przyjdzie do Châteauroux. Jest to rulaż, co prosto idzie do Tuluzy, a składa tylko rzeczy po drodze, więc trzeba, żeby adres na fortepian Pleyela nie był à la Chatre, tylko Mme Dudevant à Chàteauroux (jak u góry napisałem). W Chàteauroux dom korespondencyjny wie o tym i zaraz mi go przyśle. Owe recypisse to tylko dlatego chcę, żeby rulaż więcej zobowiązać; nie potrzebują mi przysyłać, bo to tylko od przypadku jakichciś reklamacji, jakie by zajść mogły, co by to nam potrzebne było. Tutaj w Chàteauroux korespondent powiada, że par accéléré we cztery dni przyjdzie z Paryża, Więc niech Ci się zobowiążą za 4 albo najdalej za 5 dni dostawić do Chàteauroux. Każ więc położyć adres a C h à t e a u r o u x (powiedz Pleyelowi, że mu w tych dniach z podziękowaniem napiszę).. Weź rewers na accéléré od p. Hamberg et Levistal. Uwiń się i napisz mi słowo poczciwe. Teraz do naszych interesów. Jeżeli ci Pleyel nie dogadza, a myślisz, że Erard lepiej będzie, to zmień, ale nie rób lekko tego: przekonaj się, czy istotnie Erard będzie usłużny. Nie wiem, dlaczegobyś miał się trzymać Pleyela, jeżeli tamten usłużniejszy, nawet selon toutes les prohabilites[3] powinni być tam grzeczni dla Ciebie. Co się Tarantelli tycze, zapieczętuj i poślij ten list do Hamburga. Bojąc się, aby nie opóźnić listu tego, jutro Ci jeszcze napiszę o innych rzeczach, wedle Troupenasa itd., a teraz ściskam Cię Ch. Antosiowi podziękuj za dobre chęci. Ale nie będę go obciążał żadnymi komisami. Życz mu dobrej drogi. Jasia uściskaj i powiedz, żeby pisał. Pleyelowi powiedz, że mu z podziękowaniem napiszę.


[1] Rulaż (z fr. roulage) — przedsiębiorstwo przewozowe.
[2] Par envoyé... ordinaire — przesyłką przyspieszoną, nie zwykłą.
[3] Selon toutes les probabilités — według wszelkiego prawdopodobieństwa.
Sender Addressee