Chopin's letters Chopin's letters

Do Zofii Rozengartówny w Paryżu

Nohant, 18 czerwca [1843]

Sender: Fryderyk Chopin (Nohant)

Addressee: Rozengart Zofia (Paryż)


Rodzice i siostry, a teraz Witwicki tyle mi dobrego o Pani piszą — że mocno żałuję, iż nie miałem przyjemności poznania i słyszenia Jej przed moim wyjazdem z Paryża. Chociaż tu jeszcze kilka miesięcy zabawić myślę — nie tracę jednakże nadziei widzenia Pani za moim powrotem i stania się użytecznym, o ile tylko w mojej mocy będzie. Proszę Panią przyjąć zapewnienie najlepszych życzeń moich. F. Chopin. Nohant, 16 czerwca [1843]

Sender Addressee