Chopin's letters Chopin's letters

Eugeniusz Delacroix do George Sand w Nohant

[Paryż], 8 lipca [1842]

Sender: Delacroix Eugène (Paryż)

Addressee: Sand George (Nohant)


Droga Przyjaciółko! Odbieram Pani drugi list w momencie, kiedy zamierzałem powiadomić Panią, że otrzymałem skrzynkę [...] Gdy już restytuujemy, proszę Panią, by była łaskawa powiedzieć Chopinowi, że zostawiłem u niego część mojej bielizny; wierna Jenny zdążyła zauważyć braki w mojej garderobie [...]


Oryginał:
juillet Chère amie, Je reçois votre seconde lettre au moment de vous écrire pour vous accuser réception de la caisse [...] Puisque nous sommes en train de restituer, vous direz à Chopin que j'ai à lui un caleçon; la fidèle Jenny n'avait pas tardé à s'apercevoir du déficit dans ma garde-robe [...]
Sender Addressee