Chopin's letters Chopin's letters

Do Komitetu Stowarzyszenia Koncertowego w Paryżu

Paryż, 13 marca 1832 r.

Sender: Fryderyk Chopin

Addressee: Wodziński Feliks (Paryż)


Do Panów Członków Komitetu Stowarzyszenia Koncertowego. Szanowni Panowie. Pragnę gorąco, by mi dozwolono dać się słyszeć na jednym z Waszych znakomitych koncertów i o to niniejszym proszę. Wobec braku innych ku temu tytułów ufam Waszej życzliwości dla artystów i śmiem spodziewać się, iż zechcecie przychylnie przyjąć mą prośbę. Mam zaszczyt pozostać Waszym uniżonym i posłusznym sługą F. Chopin. Paryż, 13 marca 1832 r.


Oryginał:
Messieurs les Membres du Comité de la Société des Concerts. Messieurs. J'ambitionne extrêmement la faveur d'être entendu à un de vos admirables concerts, et je viens la solliciter de vous. Confiant, à défaut d'autres titres pour l'obtenir, dans votre bienveillance pour les artistes, j'ose espérer que vous voudrez bien acueillir favorablement ma demande. J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très humble et très obéis¬ant serviteur. F. Chopin. Paris, 13 mars 1832
Sender Addressee