Chopin's letters Chopin's letters

Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu

[Warszawa], d. 28 czerwca 1832

Sender: Chopin Mikołaj (Warszawa)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Bardzo mnie ucieszył Twój list z dnia szóstego, moje drogie dziecko; wnoszę bowiem, że na szczęście nie dosięgły Cię rozruchy, które miały miejsce, a zostały wywołane przez ludzkie potwory. Niektóre dzienniki twierdzą, że Polacy brali w nich udział nadużywając w ten sposób gościnności; czyż nie mają dosyć tych szaleństw? Tyle ich przecież tutaj popełnili. Jestem przekonany, że takich nie mogło być wielu, któż bowiem byłby tak szalony, by podzielać ich burzycielskie poglądy. Jakież to szczęście, że zdrowa część narodu wzięła górę i że spokój został przywrócony. Tobie, jako artyście, urwały się z pewnością chwilowo dochody, które zawdzięczasz Twemu talentowi, ale to nie może trwać długo; sztuki piękne odradzają się zawsze, gdy tylko spokój powraca. Donieś mi, jaka jest sytuacja i jak się przedstawiają Twoje sprawy materialne. Czy Twój ulubieniec dotrzymał słowa i zapłacił Ci za Twoje utwory? Mów sobie, co chcesz, ale nie pochwalam Twojej niechęci do pewnych osób, nie wiem, co Cię mogło do nich zrazić, a słowo gnój nie podoba mi się wcale. Ale ostatecznie jesteś w wieku, w którym człowiek powinien umieć zastanawiać się i rozważać, i nie postępować według „swoj albo drugich widzimisię". Radzę Ci oszczędzać, jak tylko możesz, ażeby nie zostać bez grosza, jeśli zamierzasz zwiedzić inne kraje. Twoja Matka i ja ściskamy Cię z całego serca Ch.


Oryginał:
Ce 28 Juin 1832 Je vois avec plaisir, mon cher enfant, par la lettre du 6 que tu as eu le bonheur de ne pas te trouver exposé à la bagarre qui a eu lieu et que des monstres ont excitée. Il y a feuilles qui disent que des Pol[onais] y ont pris part et violé l'hospitalité, ne sont-ils donc pas encore assouvis de sottises? Ils en ont cependant assez fait ici. Je suis bien sûr que leur nombre ne peut être considérable, car qui serait assez insensé pour partager leurs opinions destructives. Qu'il est heureux que la partie saine de la nation ait triomphé et que la tranquillité soit rétablie. Comme artiste, sans doute que les ressources que te procurait ton talent ont cassé par un moment, mais cela ne peut durer, les arts reprennent toujours dès que la tranquillité renaît. Fais moi part de la situation et de tes ressources. Ton favori t'a-t-il tenu parole en te payant tes ouvrages? Tu me diras tout ce que tu voudras, mais je n'approuve pas ton dégoût pour certaines personnes, je ne sais ce qui peut t'avoir indisposé contre elles, et g n o y ne me plaît pas. Mais enfin tu es dans un âge où l'homme doit savoir réfléchir et considérer et ne pas se conduire d'après swoy albo drugich widzimisię. Je te conseille d'économiser autant que tu pourras afin de n'être pas sans le sou, si tu te proposes de voir d'autres pays. Ta mère et moi nous t'embrassons de tout notre coeur. Ch.
Sender Addressee