Chopin's letters Chopin's letters

Do Ferdynanda Hillera we Frankfurcie

Paryż, 2 sierpnia 1832

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)

Addressee: Hiller Ferdynand (Frankfurt)


Twoje Tria, mój drogi, są już dawno skończone, a że jestem żarłoczny, wchłonąłem Twoje rękopisy do mego repertuaru. Twój Koncert będzie wykonany w tym miesiącu na konkursie Konserwatorium przez uczniów Adama — panna Lyon gra go bardzo dobrze. Pokusa, opera-balet Halévy'ego i Gide'a, nie skusiła nikogo z tych, którzy mają dobry gust, jest bowiem równie mało interesująca, jak niezgodny z duchem naszego stulecia jest wasz sejm niemiecki. Maurycy wrócił z Londynu, dokąd jeździł, by inscenizować Roberta (który nie miał powodzenia), i zapewnił nas, że Moscheles i Field przybędą na zimę do Paryża — a oto nowiny, którymi się mogę podzielić... Osborne jest od dwóch miesięcy w Londynie, Pixis w Boulogne, Kalkbrenner w Meudon, Rossini w Bordeaux. Wszyscy, którzy Cię znają, czekają Cię z otwartymi rękami. Liszt chce dodać jeszcze dwa słowa. Adieu, drogi przyjacielu. Szczerze oddany F. Chopin. [Następuje dopisek Franciszka Liszta.]


Oryginał:
Paris, 2 août 1832 Vos Trios, mon Cher, sont achevés longtemps, et en ma qualité de vorace j'ai englouti dans mon répertoire vos manuscrits — votre Concerto sera exécuté ce mois-ci au concours du Conservatoire par les élèves d'Adam — Mlle Lyon le joue très bien. La Tentation, opéra-ballet de H a l é v y et Gide n'a tenté personne de bon goût, car elle est tout aussi peu intéressante que peu est à l'unisson avec l'esprit du siècle votre diète germanique. Maurice qui est revenue de Londres où il s'était rendu pour la mise en scène de Robert (qui n'a pas fait fortune) nous a assuré que Moscheles et Field arriveront à Paris pour l'hiver —voici les nouvelles que j'ai à vous donner... — Osborne est à Londres depuis 2 mois. Pixis est à Boulogne — Kalkbrenner est à Meudon — Ros-sini à Bordeaux. Tous ceux qui vous connaissent vous attendent à bras ouverts. Liszt doit vous dire deux mots en bas. Adieu, cher ami. Tout à vous de coeur F. Chopin.
Sender Addressee