Chopin's letters Chopin's letters

Franciszek Liszt do Fr. Chopina w  Paryżu

[Paryż, ok. 1834]

Sender: Liszt Ferenc (Paryż)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Przyjacielowi Chopinowi. Drogi Chopinie. Jestem fizycznie, moralnie i absolutnie niezdolny wyjść z domu dzisiaj rano. Pójdź do Nourrita, którego już wczoraj uprzedziłem, i wytłumacz mnie przed nim. Addio, drogi! F. L.


Oryginał:
Ail amico Chopino. Caro Chopino, II m'est physiquement, moralement et absolument impossible de sortir de chez moi ce matin. Va-t-en trouver Nourrit que j'ai déjà prévenu hier et excuse moi auprès de lui. Addio, caro! F.L.
Sender Addressee