Chopin's letters Chopin's letters

Izabela Chopin do Fr. Chopina w Paryżu

 

Sender: Chopin Izabela

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Już i Papa, i Ludwika napisali, a ja, korzystając z próżnego miejsca, choć nieporządnym formatem piszę do mego bratuleńka, którego nad życie moje kocham. Bo jakże nie kochać. Wszyscy Cię kochają; ale nb. ja nie dlatego kocham Ciebie tylko, żeś człowiekiem na świecie, bo wprawdzie wielu żyje ludzi na świecie, ale mało ich jest na ziemi. Szczęśliwam doprawdy, że mam taką siostrę i brata; po jednemu, ale też prawdziwie coś wartych. Żałuję, zawsze żałuję, że Ty dziś Ludwiki jako kobiety w towarzystwie już pewną funkcję piastującej, to jest żony i matki, nie znasz; przywiązanie do niej Twoje bez wątpienia zwiększyłoby się, bo trudno znać ją i co dzień mocniej jej nie kochać, nie cenić jej duszy! Pytała mi się pani L., „czy pan Fry[deryk] odebrał list jeden z Krakowa, drugi z Salzbrunn, i jeżeli panna Dumas żyje, bo musimy o tym wątpić nie mając od 4 miesięcy znaku życia od niej, to niech się zgłosi do pp. Malet braci i niech nam przynajmniej doniesie, że u nich była" — to są wyrazy, które wiernie skreśliłam. Dziękuję Ci za cadeau[1], co do mnie idzie; bardzo Ci dziękuję za pamięć o mnie. Już w przyszłym miesiącu, tylko jeszcze nie wiem którego, przeniosę się na Elektoralną aż ulicę, daleko od Rodziców...


 

[1] Cadeau — podarunek.
Sender Addressee