Chopin's letters Chopin's letters

Anna Liszt do Fr. Chopina w Paryżu

Dnia 20 października [1834]

Sender: Liszt Anna

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Szanowny Panie! Przyszłam zaprosić Pana, o ile by to mogło Mu sprawić przyjemność, na przedstawienie Klotyldy w Teatrze Francuskim; syn mój będzie Panu towarzyszył. Oczekiwałby Pana u siebie o trzy kwadranse na 6-tą. W razie gdyby Pan już inaczej rozporządził swoim wieczorem, proszę mu dać znać o tym najpóźniej do godziny 5. Adieu. Do miłego widzenia Anna Liszt. Dnia 20 października [1834]


Oryginał:
Monsieur, Ich bin gekommen Sie einzuladen, wenn es Ihnen kömrte Vergnügen machen, zu sehen Clotilde im Theater Français mit meinem Sohn. Er würde Sie erwarten um 6 Uhr weniger ein Viertel bei ihm. Falls dass Sie diesen Abend schon für etwas anderes bestimmt hätten, so bitte ich Sie ihm dies wissen zu machen am spätesten um 5 Uhr. Adieu. Dem Vergnügen Sie zu sehen Anna Liszt. den 20 Oktober
Sender Addressee