Chopin's letters Chopin's letters

August Franchomme do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, być może 1834]

Sender: Franchomme August (Paryż)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Bardzo, bardzo, bardzo pilne. Drogi przyjacielu. Trzeba koniecznie, abyś poszedł dzisiaj do pań Forest, które zastaniesz przez cały dzień aż do 6 w Hotelu Bulońskim, rue Poissonnière. Panna Adela sądzi, że nie chcesz dawać jej lekcji, i mówi się tam o natychmiastowym wyjeździe do Tours; ponieważ celem ich podróży byłeś wyłącznie Ty, nie zechcesz sprawić im tak żywej przykrości i pozbawić kogoś, kto Cię kocha, szczęścia oglądania w umówionym czasie tej miłej rodziny. Liczę na Twą przyjaźń, podobnie jak Ty powinieneś liczyć na przyjaźń Twego Augusta Franchomme. Wtorek, 7 godzina rano


Oryginał:
Très, très, très pressé. Cher Ami, il faut absolument que tu ailles aujourd'hui chez les dames Forest, que tu trouveras toute la journée, jusqu'à 6 h., hôtel de Boulogne, rue Poissonière. Mlle Adèle croit que tu ne veux pas lui donner de leçons et on parle de repartir sur-le-champ pour Tours; puisque le but de leur voyage est tout en ton honneur, tu ne voudras pas les contrarier aussi vivement et tu ne priveras pas celui qui t'aime tant du bonheur de voir cette aimable famille le temps convenu. Je compte sur ton amitié comme tu dois compter sur celle do ton Auguste Franchomme. Mardi, 7 heures du matin
Sender Addressee