Chopin's letters Chopin's letters

Do Juliana Fontany w Paryżu

[Paryż, 1835]

Sender: Fryderyk Chopin (Paryż)

Addressee: Fontana Julian (Paryż)


Przyjdź sam i gwałtem przyprowadź mi Węgiera wieczorem. Freppa będzie śpiewać, a może poskaczemy. Złap tam Sadowskiego za [zadek], ale koniecznie żeby był. Idź na klub i zawerbuj Skarżyńskiego jenerała.

Sender Addressee