Chopin's letters Chopin's letters

Generał Józef Bem do Fr. Chopina w Paryżu

Paris, le 5 Décembre 1835

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Kochany Szopciu. Towarzystwo nasze ma ludzi bardzo światłych i uczonych i bardzo wiele może, ale dotąd bardzo jest ubogie. Kasa potrzebuje na przykład dzisiaj prosić Cię, abyś jej chciał nadesłać nie tylko to, co by wypadało za dawnych 12 biletów, ale jeszcze za 6 nowych, które tu znajdziesz. To Cię przymusi do zatrudnienia się koniecznie jej interesami — a ze swojej strony rachować możesz, że Towarzystwo najprzyjemniej będzie zatrudniać się Twoimi, jeżeliby jakie były. Ściskam Cię serdecznie J. Bem.

Sender Addressee