Chopin's letters Chopin's letters

Astolf de Custine do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, 30 stycznia 1836]

Sender: De Custine Astolf (Paryż)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Pan Albrecht powiedział mi, że przyrzekł mu Pan przyjść do mnie na obiad we środę 3 lutego. Gdybym wiedział, że Pana zastanę, przyszedłbym do Niego, aby Mu podziękować; lecz byłem już u Pana i nie zastałem Go; odkładam więc do środy przyjemność wyrażenia Mu osobiście mojej wdzięczności. Tymczasem proszę przyjąć zapewnienie mego prawdziwego szacunku. A. de Custine. Sobota Mieszkam rue de la Rochefoucauld nr 9


Oryginał:
Mr Albrecht m'a dit, Monsieur, que vous lui avez promis de venir dîner chez moi mercredi 3 février. Si je pouvais espérer de vous trouver, j'irais vous remercier d'avance, mais j'ai déjà passé chez vous sans vous rencortrer et je remets à mercredi le plaisir de vous exprimer moi-même ma reconnaissance. En attendant, agréez, je vous prie, l'assurance de ma considération distinguée A. de Custine. Ce samedi Je demeure rue de la Rochefoucauld No 9
Sender Addressee