Chopin's letters Chopin's letters

Ferdynand Hiller do Fr. Chopina w Paryżu

Frankfurt, 30 maja 1836

Sender: Hiller Ferdynand (Frankfurt)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Mój drogi przyjacielu! Chociaż jestem przekonany, że i na ten list nie odpowiesz mi, tak jak na wszystkie te, które dotychczas do Ciebie pisałem, nie mogłem dłużej wytrzymać bez pogadania z Tobą choć trochę. Wczoraj miałem wiadomości o Tobie od Wodzińskiego, którego spotkałem najzupełniej przypadkiem (bo właśnie przyjechałem z Düsseldorfu) i którego starałem się nieco zabawić. — Wczoraj wieczorem wyjechał znów do Weimaru itd. Opowiadał mi między innymi, że spotkał u Ciebie Liszta — gdyby to nie było śmieszne, prosiłbym Cię, byś mi coś niecoś o tym napisał. — Nie upłynęły jeszcze cztery tygodnie, jak opuściłem Paryż, a widziałem już tylu i takich ludzi, że zdaje mi się, iż śnię. — W Weimarze spotkałem znowu Hummla. — W Düsseldorfie Mendelssohna — jeśli chcesz znać szczegóły dotyczące uroczystości, idź do Lea, do którego właśnie napisałem długi list na ten temat. — Reasumując, doskonale się udało. Bardzo mnie cieszy, że Feliks przyjedzie tutaj na sześć tygodni do 2 miesięcy. — Będą krwawe boje; ponieważ jednak w gruncie rzeczy dojdziemy do porozumienia, pokój szybko powróci. — Czy możemy mieć jeszcze nadzieję zobaczenia Cię tutaj tego lata? byłoby to nader miłe. Mamy tu ładne mieszkanie, mój fortepian przybył zdrów i cały, a jakkolwiek wielu rzeczy mi brak, ufam, że spędzę to lato całkiem znośnie. — Biedny Schellble, o którym Ci tak często wspominałem, jest niestety ciężko chory. Wyczerpanie nerwowe czy Bóg raczy wiedzieć co. Może mu to przeszkodzić w ponownym objęciu kierownictwa, od czego jednakże zależy dobro naszej pięknej tutejszej akademii. — Ries urządza w przyszłą środę koncert złożony wyłącznie z utworów Beethovena, dochód pójdzie do Bonn na pomnik naszego Napoleona muzyki. — Ries sam będzie na nim grał Koncert c-moll. — Wczoraj wieczorem [słowo nieczytelne] tak sobie! ja sam nie wiem, czym ze trzy razy otworzył fortepian od czasu, jak opuściłem Paryż. Bóg z Tobą, drogi przyjacielu, idź do Cherubiniego, przekaż mu wiele pozdrowień od nas i powiedz, że list ich zrobił nam ogromną przyjemność — wkrótce znowu napiszę. Pokłoń się panu i pani d'Est — pozdrów także tysiąckrotnie Matuszyńskiego i Stockhausena, Alkana itd. — uprzejme wyrazy dla szanownej rodziny Platerów. — Przypomnij mnie tym, którzy o mnie zapomnieli, a podziękuj ode mnie tym, którzy o mnie pamiętają. — Adieu, drogie dziecko, staraj się być zadowolony i szczęśliwy i miej mnie zawsze i na zawsze za swego szczerego przyjaciela. Ferdynand Hiller. Dużo serdeczności od mojej matki i ode mnie dla drogiej rodziny Eichthalów. A propos, miałem list od Dessauera — nie pisze nic ważnego. — Żegnaj. Nie mam potrzeby Ci mówić, że matka moja uwielbia Cię zawsze i że nosi Twój pierścień, jakbyś był jej narzeczonym.


Oryginał:
Frankfort, le 30 May 1836 Mon cher ami! Quoique je sois convaincu que tu ne me répondras pas plus à cette lettre qu'à toutes celles que je t'ai écrites, je ne puis tenir plus longtemps sans causer un peu avec toi. J'ai eu hier de tes nouvelles par Wodzinsky que j'ai rencontré ici par le plus grand des hasards (car je venais d'arriver de Düsseldorf) et que j'ai tâché d'amuser un peu. — II est reparti hier soir pour Weimar etc. Entre autres il m'a raconté qu'il a vu Liszt chez toi — si ce n'était pas pour rire je te. dirais de m'écrire quelque chose là-dessus. — II n'y a pas encore, quatre semaines que j'ai quitté Paris et j'ai vu depuis tant de monde et de gens que je crois rêver. — A Weimar j'ai revu Hummel. — A Düsseldorf Mendelssohn — si tu veux savoir quelques détails sur la fête, va chez Léo auquel je viens d'écrire une longue lettre là-dessus. — En somme ça était parfaitement bien. Ce que me fait un bien grand plaisir, c'est que Félix va venir ici un des ces jours pour rester six semaines à 2 mois. — II y aura des batailles sanglantes, mais comme nous nous entendrons au fond la paix sera toujours bien vite rétablie. — Pouvons nous toujours espérer de te voir ici cet été? Ce serait charmant. Nous avons ici un joli appartement, moi; piano est arrivé sain et sauf et quoiqu'il y ait bien des choses qui me manquent je pense que je passerai mon été fort tolérablement. — Le pauvre Schelble dont je t'ai parlé si souvent est malheureusement bien malade. Une faiblesse de nerfs ou Dieu sait quoi? C'empéchera peut-être de reprendre sa direction de laquelle dépend cependant le salut de notre belle académie ici. — Ries a arrangé pour mercredi prochain un grand concert, composé de Beethoven et dont la recette ira à Bonn pour le monument de notre Napoléon musical — lui même y jouera le Concerto en ut mineur. — J'ai entendu hiar soir [...] comme cela. Mod même je n'ai pas encore ouvert 3 fois mon piano depuis que j'ai quitté Paris. Adieu, cher ami, va chez Cherubini et dis mille choses de notre part et que leur lettre nous a fait un plaisir extrême — bientôt j'écrirai de nouveau. Fais mes compliments à Monsieur et à Madame d'Est — Grûsse auch mille fois Matuchinsky et Stockhausen, Alkan etc. dis bien des choses à l'excellente famille de Plater. — Rapelle-moi au souvenir de ceux qui m'oublient et remercie de ma part aux qui ne m'oublient pas. — Adieu, cher enfant, tâche d'être content et heureux et crois moi toujours et à toujours ton bien sincère ami Ferdinand Hitler. Bien des compliments de la part de ma mère et de la mienne à la chère famille Eichthal. À propos, j'ai eu une lettre de Dessauer qui ne dit pas grand-chose — Adieu. Je n'ai pas besoin de te dire que ma mère t'adore toujours et qui ne dit pas grand'chose — Adieu.
Sender Addressee