Chopin's letters Chopin's letters

Robert Schumann do Fryderyka Chopina w Paryżu

 

Sender: Schumann Robert

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Tysiączne pozdrowienia i życzenia oraz gorąca prośba o przybycie nad Ren, jeśli to możliwe. Z miłością i uwielbieniem Robert Schumann. Mendelssohn prosi Pana o słówko odpowiedzi — piśmiennie lub ustnie — do Panofki, czy Pan przybędzie. Jesteśmy najmocniej o tym przekonani.


Oryginał:
Tausend Grüsse und Wünsche, auch dringende Bitte nach dem Rhein zu kommen, wenn irgend möglich. In Liebe und Verehrung Robert Schumann. Mendelssohn lässt Sie bitten um eine Zeile Antwort, schriftlich oder mündlich an Panofka, ob Sie kommen. Wir sind s. stark überzeugt.
Sender Addressee