Chopin's letters Chopin's letters

Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu

 

Sender: Chopin Mikołaj

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Izabela miała wziąć się do pisania, ale ktoś przeszkodził, więc ja się podjąłem ucałować Cię od niej i od męża. — A propos, nie dałbyś wiary, ile osób zapytuje mnie o Twoje zdanie o koncercie Lip[ińskiego]; pisma lwowskie mówią o nim z zachwytem, nie rozgłaszałem Twego zdania, lecz jeśli będzie coś o tym powszechnie wiadomo, to wdzięczny będę, o ile mi o tym doniesiesz. Słyszeliśmy też o Zyg[muncie?] i jego powodzeniu. Donieś nam także, co myślisz robić przez lato; czy zostaniesz w Paryżu? Co do nas, to nie zanosi się na to, byśmy się ruszyli z miejsca, ale Karlsbadu nie zapomnę. Wiele osób stąd ma tam pojechać, między innymi Zawadzki, a żona jego, która była bardzo chora przez zimę, jedzie do Obersalzbrunnu. — Twój Koncert nadszedł już tutaj. Ern[emann] powiedział mi, że go już ma, inne osoby także go sobie kupiły, w ich liczbie również Twoje siostry. Now[akowski] usiłuje go wygrać, podziwia Cię zawsze; wszyscy nasi znawcy i amatorzy gorąco pragną ujrzeć Cię znów i usłyszeć. Ale to nie dałoby chleba. Pani Nakwaska powinna wyjechać wkrótce i chętnie się podejmuje zabrać Twą szkatułkę, którą Heinricht pięknie odnowił; szacuje się ją tu na 80 złp.; będzie to dla Ciebie bardzo miła pamiątka dzieciństwa. Staraj się ją napełnić, zamki ma dobre, i luidory nie będą się wstydziły w niej gromadzić i w niej się zadomowić; postaraj się, by nie była pusta, gdy się u Ciebie znajdzie.


Oryginał:
Isabelle devait prendre la plume, mais quelqu'un est survenu, ainsi je me suis chargé de sa part et de celle de son mari de t'embrasser. A propos — tu ne saurais croire, combien de personnes me demandent ton opinion sur le concert de Lippński], les feuilles de Lemberg en parlent avec extase, je n'ai pas divulgué ton opinion, mais s'il y a quelque chose de public, tu m'obligeras de m'en faire part. On nous parle aussi de Sigis[mond] et de sa vogue. Marque nous aussi ce que tu comptes faire pendant la belle saison; resteras-tu à Paris? Quant à nous, il n'y a d'apparence que nous bougions de place, mais je n'oublierai Carlsbad. Beaucoup de personnes d'ici doivent y aller, entre autres Zawadzki, mais elle qui a été très malade pendant l'hiver va à Obersalzibrunn. — Ton Concert est déjà ici. Ernn[emann] m'a dit qu'il l'avait, d'autres personnes s'en sont pourvues, tes soeurs sont du nombre. Now[akowski] se tourmente à le déchiffrer, il t'admire toujours, et tous nos connaisseurs et amateurs désirent ardemment de te revoir et de t'entendre. Mais cela ne donnerait pas de pain. Madame Nakwaska qui doit partir dans peu veut bien se charger de prendre ta cassette que Heinrycht a joliment renouvelée; on la taxe 80 fl. ici, ce sera pour toi un souvenir bien agréable de ton enfance. Tâche de la garnir, les serrures en sont bonnes et les louis n'auront pas honte sl'y rassembler et de s'y établir. Fais en sorte qu'à son arrivée elle ne soit pas déserte.
Sender Addressee