Chopin's letters Chopin's letters

Generał Józef Bem do Fr. Chopina w Paryżu

Paryż, 6 lipca 1836

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Drogi Szopciu, [...] Mniej jak 200 fr. dać się nie godzi, ale więcej można. Egzemplarze swoje rozrzuci się na klientelę i w ten moment awansowaną sumkę w dwójnasób odbierzesz. Będziemy mieli potem za co dobry zjeść obiadek. — Ściskam Cię serdecznie. J. Bem.

Sender Addressee