Chopin's letters Chopin's letters

Robert Schumann do Henryka Dorna w Rydze

Lipsk, dnia 14 września [18]36

Sender: Schumann Robert (Lipsk)

Addressee: Dorn Henryk (Ryga)


Mój najdroższy Panie. Onegdaj, w chwili gdy otrzymałem list od Pana, na który chciałem odpowiedzieć niezwłocznie, wszedł — kto? Chopin! Radość była wielka. Przeżyliśmy dzień piękny, który świętowałem jeszcze wczoraj... Od Chopina dostałem nową Balladą (g-moll). Wydaje mi się być najbliższym jego geniuszu (nie najgenialniejszym) dziełem i powiedziałem mu, że mi ze wszystkiego, co stworzył, najbardziej do serca przypadła. Po dosyć długim milczeniu odparł mi z naciskiem: „To mnie cieszy, bo i ja najwięcej ją lubię, jest mi najdroższa." Następnie zagrał mi mnóstwo etiud, mazurków i nokturnów, wszystko niezrównane. Sam jego widok przy fortepianie wzrusza. Pokochałby go Pan z pewnością. Jednakże Klara jest większym od niego wirtuozem i nadaje jego kompozycjom niemal jeszcze więcej wyrazu niż on sam. Niech Pan sobie wyobrazi: skończoną doskonałość, mistrzostwo, które zdaje się samo nie zdawać sobie sprawy ze swej wartości! [...] Z serdeczną przyjaźnią oddany R. Schumann.


Oryginał:
Leipzig, am 14-ten Sept. 36 Mein teuerster Herr, Eben als ich vorgestern Ihren Brief erhalte und antworten will, wer tritt herein? Chopin! Das war grosse Freude. Einen schönen Tag lebten wir, den ich gestem noch nachfeierte... Von Chopin habe ich eine neue Ballade (g-moll). Sie scheint mir sein genialichstes (nicht genialstes) Werk; auch sagte ich es ihm, dass es mir das Liebste unter allem sei. Nach einer langen Pause Nachdenkeai sagte er mit grossem Nachdruck: — „Das ist mir lieb, auch mir ist es mein Liebstes". Ausserdem spielte er mir eine Menge neuer Etuden, Notturnos, Masureks — ailes unvergleichlich. Wie er am Klavier sitzt, ist rührend anzuschauen. Sie würden ihn sehr lieben. Klara ist aber grössere Virtuosin und gibt sednen Kompositionen fast noch mehr Bedeutung als er selbst. Denken Sie sich das Vollendete, eine Meisterschaft, die von sich selbst gar nichts zu wissen scheint! [...] In innigster Freundschaft Ihr R. Schumann.
Sender Addressee