Chopin's letters Chopin's letters

Kazimierz Wodziński do Fr. Chopina w  Paryżu

Dresde, le 15 septembre 1836

Sender: Wodziński Kazimierz (Drezno)

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Monsieur Frédéric Chopin Paris. Kochany Fryciu! Łatwo wystawić sobie możesz, ile mi przykro było, skoro dowiedziałem; się od matki, iż dwudziestu czterema godzinami wyjechałeś przed przybyciem moim do Drezna. Jak wiele pięknych chwil straconych dla mnie! A de combien je regrette encore le séjour de Marienbad[1]; lecz próżne teraz żale, lepiej, i co więcej interesować Cię będzie, donieść Ci o Twoich rodzicach i Twych siostrach, których przed wyjazdem widziałem w Warszawie. Ojciec Twój, którego ja wcale zmienionym nie zastałem, tak samo i dobrze wygląda, jak w te czasy, kiedy łajał, klęczeć kazał i czasem w skórę dał. Matka Twoja prócz ócz, na które czasem cierpi, jest całkiem dobrze. Pani Jędrzejewicz zawsze ładniutka, milutka, dobrziutka, car c'est ainsi qu'il faut le dire. Przypomniały mi się te dobre czasy, ou je venais réciter ma leçon et ou je faisais tant le gamin. Dzieci ładne i zdrowe, chłopczyk jeździ na koniku drewnianymi i wybiera się chez mon oncle Mr Frédéric Chopin à Paris. Pani Bardzińska także zdrowa; on strasznie zmieniony co do charakteru: cichy, ponury, mało mówiący, nie ten sam wcale, jak był dawniej. Enfin, będąc tam we czwartki, kiedy wszyscy są razem, j'ai cru me trouver encore en pension; j'ai raconté mon voyage à Mme Jędrzejewicz comme si j'avais une leçon à réciter, j'ai tremblé en parlant à Bardziński et j'ai eu bien peur, quand ton père m'appelait. Oto są nowiny domu Twego; wet za wet Ty także powinieneś donosić mi także, co byś wiedział o Antosiu i o Tobie samym, i pomyślał czasem, que loin d? v., il y a quelq'un qui pense à v. et qui v. aime. K. Wodzińs. Odczytując list mój pomyślałem sobie, iż pomyślisz na moją mieszaninę: fanfaronadę; prędzej jest to distraction, a więcej ignorance, bo prędko pisząc, nie mogąc myśl w jednym języku ułożyć, on arrange la phrase comme elle vient à l'esprit. Nb. Żywny zdrów, wcale nie osiwiał; zawsze dowodzi, iż na początkowym wykładaniu nauk najwięcej zależy. Jak będziesz pisał do mnie, bo wątpię, by Twój list mógł mnie tu zastać, pisz: à Thorn, en Prusse, aux soins de Mr J. G. Adolph.[2]


[1] A de comblen... de Marienbad — Z wielkim żalem wspominam wciąż pobyt w Marienbadzie.
[2] Car c'est ainsi... dire — bo tak należy powiedzieć; ou je venai s... le gamin — gdy przychodziłem odpowiadać z zadanej lekcji i byłem takim urwisem; chez mon oncle... — do mojego wuja Fryderyka Chopina w Paryżu; j'ai cru... m'appeîait — zdawało mi się, iż jestem jeszcze w pensjonacie; opowiadałem p. Jędrzejewiczowej o mojej podróży, jakbym wydawał lekcją, drżałem mówiąc do Bardzińskiego i bałem się bardzo, gdy mnie Twój ojciec zawołał: que loin... aime — z dala od Ciebie jest ktoś, kto myśli o Tobie i kocha Cię; fanfaronade...— fanfaronada... roztargnienie... nieuctwo; on arrange... à l'e spr it — układa się zdanie tak, jak przychodzi na myśl; Thorn... Adolph — Toruń, Prusy, na ręce pana J. G. Adolpha.
Sender Addressee