Chopin's letters Chopin's letters

Maria Wodzińska do Fr. Chopina w Paryżu

 

Sender: Wodzińska Maria

Addressee: Fryderyk Chopin (Paryż)


Ślicznie dziękuję za autografy i proszę o więcej (to Mama kazała napisać). Teraz jak najspieszniej jedziemy do Warszawy. Combien je me réjouis de revoir toute votre famille et l'année prochaine Vous. Kazio bardzo wiele nam mówił o Lusi (et malgré tout ce que vous pourriez dire, puisque vous étiez d'avis contraire), znajduje, że do mnie podobna. Cela me flatte beaucoup, car on la dit être très bien. Adieu, jusqu'à M ai ou Juin ou plus tard. Je recommande à votre souvenir votre très fidèle secrétaire.[1] Maria.


[1] Comblen... fidèle secrétaire — Jakże się cieszę, że zobaczę całą rodzinę Pańską, a w roku przyszłym Pana... (i pomimo wszystko, co by Pan mógł powiedzieć, bo wszak był Pan przeciwnego zdania)... Wielce mi to pochlebia, bo mówią, że jest bardzo przystojna. Do widzenia w maju lub czerwcu, lub później. Polecam pamięci Pana jego wierną sekretarkę.
Sender Addressee