Chopin's letters Chopin's letters

No Date Title Sender Addressee
85 1831-09-08 Z Albumu-dziennika Chopina Fryderyk Chopin
[Stuttgart, po 8 września 1831] Stuttgard. Dziwna rzecz! To łóżko, do którego idę, może już niejednemu służyło umierającemu, a mnie to dziś nie ...
86 1831-11-18 Do Norberta Alfonsa Kumelskiego w Berlinie Fryderyk Chopin Norbert Alfons Kumelski
Kochane życie moje! Donosisz mi, żeś chorował — czemuż mnie tam nie było! nie byłbym tego dopuścił, i dziwi mnie, że cię skośnego taniec od tego ...
87 1831-11-27 Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Mikołaj Chopin Fryderyk Chopin
Moje drogie dziecko. Z treści Twego ostatniego listu z przyjemnością widzę, że pobyt w Paryżu da Ci więcej korzyści aniżeli pobyt w Wiedniu, i to pod ...
90 1831-11-27 Józef Elsner do Fr. Chopina w Paryżu Józef Elsner Fryderyk Chopin
Kochany przyjacielu! Dowiaduję się z wielką przyjemnością, że pierwszy fortepianista (jak pisałeś) Kalkbrenner przyjął cię tak dobrze; (znałem dobrze jego ojca w Paryżu r. 1805, a ...
89 1831-11-27 Ludwika Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Ludwika Chopin Fryderyk Chopin
Najdroższy Fryciu. Pojmuję bardzo, że dzisiejszy list zrobi Ci niejaką przykrość z powodu odmiennego po części zdania od Twojego, i żal mi Ciebie, że będziesz miał ...
91 1831-12-08 Ludwik Piotr Norblin do Fr. Chopina w Paryżu Ludwik Piotr Norblin Fryderyk Chopin
Kochany panie Chopin, jutro rano o 8-mej przyjdę do Pana. Norblin. [Paryż], 8-go grudnia 1831. ...
92 1831-12-12 Do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie Fryderyk Chopin Tytus Woyciechowski
Najdroższe życie moje! Odżyłem, jakem list Twój odebrał. Twoja kontuzja! Rozmaite wieści mię dochodziły, rozmaicie sobie wyrazy listów z domu tłumaczyłem, a Kot, co ...
93 1831-12-14 Do Józefa Elsnera w Warszawie Fryderyk Chopin Józef Elsner
Łaskawy Panie Elsner! List Pański był mi dowodem nowym tej ojcowskiej troskliwości, tych prawdziwych szczerych życzeń, jakie Pan zachować raczyłeś dla najprzywiązańszego z uczniów. Roku 1830, ...
94 1831-12-25 Do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie Fryderyk Chopin Tytus Woyciechowski
Najdroższe życie moje! Już drugi rok, jak Ci zza granicy dziesiętej [!] winszować muszę imienin. Jedno spojrzenie na jawie może by Cię więcej przechowało w moim ...
88 1831 Izabela Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Izabela Chopin Fryderyk Chopin
Mój drogi Fryciu. Nie uwierzysz, jak mocne wrażenie na nas list Twój uczynił. Obiedwie z Ludwiką spać nie mogłyśmy z radości. Ale to nasze wyobrażenie silne ...
95 1832-02-24 Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Mikołaj Chopin Fryderyk Chopin
Moje drogie dziecko. Przeszkody, o których wspominasz, i trudności, na które natrafiasz w przygotowaniach do koncertu, martwią mnie tym bardziej, że Cię to naraża na ciągłą ...
97 1832-03-13 Do Komitetu Stowarzyszenia Koncertowego w Paryżu Fryderyk Chopin Feliks Wodziński
Do Panów Członków Komitetu Stowarzyszenia Koncertowego. Szanowni Panowie. Pragnę gorąco, by mi dozwolono dać się słyszeć na jednym z Waszych znakomitych koncertów i o to niniejszym ...
98 1832-04-15 Do Józefa Nowakowskiego w Warszawie Fryderyk Chopin Józef Nowakowski
Kochany Nowakosiu! Pytasz mi się o to, czego bym ja rad z duszy serca. Nie uwierzysz, jakbym ja ciebie chciał widzieć tutaj; i razem grać — ...
99 1832-06-28 Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Mikołaj Chopin Fryderyk Chopin
Bardzo mnie ucieszył Twój list z dnia szóstego, moje drogie dziecko; wnoszę bowiem, że na szczęście nie dosięgły Cię rozruchy, które miały miejsce, a zostały wywołane ...
101 1832-08-02 Do Ferdynanda Hillera we Frankfurcie Fryderyk Chopin Ferdynand Hiller
Twoje Tria, mój drogi, są już dawno skończone, a że jestem żarłoczny, wchłonąłem Twoje rękopisy do mego repertuaru. Twój Koncert będzie wykonany w tym miesiącu na ...
103 1832-09-03 Juliusz Słowacki do Matki w Krzemieńcu Juliusz Słowacki Feliks Wodziński
[...] Podczas obiadu Cezary biegał i zapraszał nas na wieczór artystów do siebie — był to wieczór z mężczyzn samych złożony... Szopen, sławny fortepianista, grał nam... ...
104 1832-09-09 Ludwik Piotr Norblin do Fr. Chopina w Paryżu Ludwik Piotr Norblin Fryderyk Chopin
Kochany Rodaku Chopin. Ta tu panna Segny z Lyonu przyjechała, jeszcze nikogo tu nie słyszała i mnie jest rekomendowana. Nieboga!! Zagraj jej mazurka albo co będziesz ...
105 1832-09-10 Do Kalasantego Jędrzejewicza w Warszawie Fryderyk Chopin Józef Kalasanty Jędrzejewicz
Oddać do rąk panny Ludwiki C[hopinówny], która zapewne domyśli się, komu wręczyć. W każdym przypadku dowiedzieć się o nim u pani C[hopinowej]. ...
106 1832-09 Mikołaj Chopin do Fr. Chopina w Paryżu Mikołaj Chopin Fryderyk Chopin
Widzę z Twego ostatniego listu, mój drogi, że nareszcie poznałeś wszystkich czołowych artystów w sztuce, którą uprawiasz, i że możesz z nimi współzawodniczyć. Byłem tego pewien ...
108 1832-11-13 Józef Elsner do Fr. Chopina w Paryżu Józef Elsner Fryderyk Chopin
Warszawa, 13 listopada 1832 Kochany Fryderyku i drogi Przyjacielu! Nie piszę, ażeby mnie Tobie przypomnieć, bo tego nie potrzebuję przekonywając się ...
102 1832 Do Augusta Franchomme w Tours Fryderyk Chopin August Franchomme
Pan Franchoimme zechce przyjść przywitać swego przyjaciela Baudiot z domu Cap (do La Boule d'Or). ...
Sender Addressee