CHOPIN`S LIFE CHOPIN`S LIFE

Year Supplementary bibliography

Supplementary bibliography

Igor Bełza, ‘O dacie urodzin Chopina’ [On Chopin’s date of birth], Ruch Muzyczny, 1960/3.

Henryk F. Nowaczyk, ‘Refleksje po lekturze wywodów Czesława Sielużyckiego’ [Reflections upon reading the argumentation of Czesław Sielużycki], Ruch Muzyczny, 2002/11.

Nowaczyk, ‘Rozważania o “rodzinnej" dacie urodzin Fryderyka Chopina’ [Considerations of the ‘family’ date of Fryderyk Chopin’s birth], Ruch Muzyczny, 2000/22.

Czesław Sielużycki, ‘Mikołaj Chopin a metrykalna data urodzin jego syna’ [Mikołaj Chopin and the registered date of his son’s birth], Ruch Muzyczny, 2002/1.

Sielużycki, ‘Rzeczywista data urodzin Chopina - 1 marca 1810 r.’ [The real date of Chopin’s birth: 1 March 1810], Ruch Muzyczny, 2002/10.

Ewa Sławińska-Dahlig and Piotr Mysłakowski, ‘Kiedy przejrzał ślepy Mazur? Kilka uwag o dacie urodzenia Fryderyka Chopina’ [When did the blind Mazovian begin to see? A few remarks on Fryderyk Chopin’s date of birth], Ruch Muzyczny, 2010/14.

Bronisław E. Sydow, ‘O właściwą datę urodzin Fr. Chopina’ [On Fryderyk Chopin’s true date of birth], Ruch Muzyczny, 1948/23–24.