Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Stanisław Zetowski

Stanisław Zetowski

Czy Szopen jest twórcą melodii do Mazurka tzw. "Trzeci Maj"? (Paper)

Author: Zetowski Stanisław

Publication date: 1932

Details


Kult Szopena w ostatnim dzisięcioleciu odrodzonej Polski. (Na marginesie "Dni Szopenowskich" w Polsce) (Paper)

Author: Zetowski Stanisław

Publication date: 1932

Details


Nieznana pamiątka po Fryderyku Szopenie. [Autograf Chopina na książce S. Potockiego z r. 1815] (Paper)

Author: Zetowski Stanisław

Publication date: 1934

Details


Pierwszy propagator kultu Szopena w Polsce [Antoni Woykowski] (Paper)

Author: Zetowski Stanisław

Publication date: 1934

Details

By category: