Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Rafał Frydrych

Rafał Frydrych

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Rafał Frydrych - student Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Wcześniej kształcił się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi pod kierunkiem Mikołaja Pacholczyka.

Do jego najważniejszych osiągnięć artystycznych zaliczyć należy zdobycie II nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie "Muzyka bez granic" w Druskiennikach na Litwie, II nagród (w 2007 i 2008) oraz wyróżnień na II i III Festiwalu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Osiągnięcia w Twórczości Artystycznej.

Pianista brał udział w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych pedagogów: prof. Franka Petersa, prof. Richarda McMahona, Aleksandra Korsantię, prof. Petera Eflera, prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Vierę Nossinę, prof. Vytautasa Landsbergisa (kurs mistrzowski dotyczący wykonawstwa dzieł Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa). W 2011 i 2012 r. uczestniczył w Letniej Akademii Muzyki w klasie prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Występował także w ramach konferencji naukowych organizowanych przez macierzystą uczelnię m.in. w Konferencji Chopinowskiej kończącej obchody Roku Chopinowskiego oraz Konferencji Artystyczno-Naukowej w 150. rocznicę urodzin Claude'a Debussy'ego. Był zapraszany do udziału w koncertach organizowanych m.in. przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. W 2012 roku koncertował na Litwie, wykonując utwory Ludwiga van Beethovena i Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną zarówno jako solista, jak i kameralista.


 

By category: