Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Dominik Franczuk

Dominik Franczuk

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Urodził się w 1997 roku w Szczecinie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat w klasie fortepianu Anny Gajewskiej, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Po sześciu latach kontynuował naukę w klasie fortepianu Pawła Gorczyńskiego, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Obecnie jest uczniem klasy dyplomowej.

Współpracował z wieloma wybitnymi profesorami na wielu lekcjach, kursach i warsztatach pianistycznych w Polsce i za granicą - m.in. z prof. Jerzym Godziszewskim, prof. Maria Murawską, prof. Michałem Szczepańskim, prof. Joanną Marcinkowską, prof. Andrzejem Artykiewiczem, prof. Vincenzo Balzannim oraz prof. Amalie Malling. Koncertował w Polsce, jak i za granicą - m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Jest laureatem konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, m.in. w Szczecinie, Białymstoku, Sztokholmie i Mediolanie. Jest laureatem Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Szczecin w 2015 roku.


 

By category: