Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Sebastian Godziński

Sebastian Godziński

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Urodził się w 1991 roku w Grudziądzu. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Grudziądzu w klasie prof. Wiesławy Ronowskiej i mgr Arkadiusza Szopy. Obecnie jest studentem drugiego roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Krzysztofa Jabłońskiego, Andrzeja Jasińskiego, Aleksieja Orłowieckiego, Dina Yoffe, Lee Kum Sing, Ivana Klanskyiego, Bernd Goetzke, Szábolcs Esztényi, Kevina Kennera.

Jest laureatem wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m.in. wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Żaganiu (2004), I nagrody na Concours Musical de France w Paryżu (2005), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie/Izabelinie (2013), II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Individualis we Lwowie (2014), III nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym w Nałęczowie (2014) oraz II nagrody 24. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Roma w Rzymie (2014).

Występował w wielu miejscach w Polsce, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a także za granicą - we Włoszech, w Niemczech i Szwecji.

Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrodę Prezydenta Grudziądza. Jest stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Gdańska, Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz programu Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej.

 


 

By category: