Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Mariola Nałęcz

Mariola Nałęcz

Mariola Nałęcz

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wpółorganizowała i sprawowała opiekę merytoryczną nad prezentowaną w roku jubileuszowym 2010 wystawą Wizytówka Chopina prezentującą największą na świecie kolekcję rękopisów muzycznych Fryderyka Chopina.

Wywiad poświęcony tejże ekspozycji dostępny w portalu Chopin2010: www.chopin2010.pl/rozmowy


 

By category: