Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Krzysztof Rottermund

Krzysztof Rottermund

Krzysztof Rottermund

*25 VIII 1957 Kalisz

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Historyk i teoretyk muzyki. Uczęszczał do PSM I i II stopnia (wydział instrumentalny - skrzypce) oraz do Technikum Budowy Fortepianów, gdzie był uczniem wybitnego fortepianmistrza Gustawa Arnolda Fibigera. W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (promotorem jego pracy magisterskiej była prof. dr Maria Zduniak). Od 1 października 1983 pracował jako asystent, następnie starszy asystent w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z kształcenia słuchu, historii muzyki i literatury muzycznej, był także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. W 1986 roku otrzymał nagrodę rektora kieleckiej WSP za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. W 1988 ukończył w WSP w Kielcach studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Działał również jako stroiciel-korektor fortepianów. W 1992 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (promotor prof. dr hab. Ludwik Bielawski). Od 1 października 2000 roku pracuje w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie jako profesor nadzwyczajny. W 2006 uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Brał czynny udział w wielu konferencjach i sesjach naukowych. Współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, dla którego sporządza karty ewidencyjne zabytkowych instrumentów muzycznych, oraz z Muzeum Historii Przemysłu (dział zabytkowych fortepianów) w Opatówku koło Kalisza. Krzysztof Rottermund jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich w Sekcji Muzykologów (od 1999 roku), Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. W 2006 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2007 otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe i ponownie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zainteresowania naukowo-badawcze Krzysztofa Rottermunda koncentrują się na instrumentologii oraz historii polskiej kultury muzycznej, zwłaszcza XIX wieku. Zajmuje się ponadto publicystyką muzyczną oraz popularyzacją kultury muzycznej na łamach czasopism polonijnych w Niemczech.


 

By category: