Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Oskar Kolberg

Oskar Kolberg

Oskar Kolberg

*22 II 1814 Przysucha, †3 VI 1890 Kraków

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Polski etnograf muzyczny, badacz i zbieracz kultury ludowej, w tym pieśni i tańców, kompozytor, jeden z pierwszych chopinologów. Dla badań nad Chopinem ważna jest m.in. trzytomowa Korespondencja i tomy obejmujące melodie Mazowsza, Kujaw i innych regionów, które mogły być w czasach młodości Chopina ogólnie znane. Kolberg mimo pierwszoplanowych prac etnograficznych gromadził materiały biograficzne i starał się dokonać pierwszych podsumowań o charakterze naukowym, uwydatniając znaczenie Chopina i jego „akcentu polskiego” dla dziejów muzyki europejskiej. Był też kopistą niektórych utworów Chopina - przepisał Lento con gran espressione, Piosnkę litewską, Ecossaise G-dur i Des-dur.

Przekazał M. Szulcowi i M. Karasowskiemu szereg informacji o okolicznościach powstawania wczesnych utworów Chopina. Od 1878 konsultował prace Breitkopfa i Hartla, Gebethnera i Wolffa nad wydaniem dzieł wszystkich Chopina, zwłaszcza tomów utworów młodzieńczych, badał chronologię powstawania dzieł, oceniał autentyczność, powołując się na swe kompetencje świadka młodości Chopina, kwestionował numerację opusów nadaną przez Fontanę dziełom młodzieńczym.

Komentował praktykę gry utworów Chopina w zestawieniu z zapamiętanym wykonawstwem samego kompozytora, podnosząc wagę umiarkowania w tempach, także w stosowaniu tempa rubato, rangę szczegółów, sens unikania afektacji. W listach omawiał też m.in. historyczne korzenie i proces stylizacji tańców narodowych od formy prymarnej, użytkowej do twórczości mistrzowskiej, rozważał relację między indywidualnym porywem twórczym a wspólną domeną społeczną, „duchem narodowym”.


 

By category: